Author avatar
Naresh Kumar
1941,  Male ,  Indian ,  Retired Education Officer

Rajbhasa Puraskara of Bihar Govt., India; Shyam Sunder das Puraskar Rajbhasa; Indira Gandhi Puraskar on Language and Script; Hindi Shiksha Puraskar by Hindi Academy, New Delhi; U.P. Hindi Sansthan Award on Rashtriya Shiksha. The degree of Vidya Sagar was Awarded by Vikramshila Hindi Vidyapeeth, Gandhinagar, Isheepur Bhagalpur, Rashtriya Hindi Sevi Sahastrabadisamman (Sahastrabadi Vishwa HIndi Sammellan).

 

Books by Naresh Kumar
X
What Our Clients Say
9 reviews