Choose Your Country
India
OtherDK Printworld (P) Ltd.

You have no items in your Shopping Cart

Rama Nath Sharma

Nationality: Indian

Gender: male

Present Position: Professor of Sanskrit

Academic & Professional Qualifications:

Bachelor B.A. in English, Psychology, Geography Banaras Hindu University 1957
Master M.A. in Hindi Language & Literature Agra University 1959
  M.A in General Linguistics Agra University 1962
Ph.D General Linguistics University of Rochester 1971

 

About the Author

Rama Nath Sharma was born (1939) in a family of traditional Sanskrit scholars. He studied Sanskrit from his father Padmashree Pandit Raghunath Sharma, the author of the commentary Ambakartri on the Vakyapadiyam of Bhartrihari. After doing MA in Hindi Literature and MA in General Linguistics, he taught Linguistics at the University of Allahabad during 1962-66. He earned his PhD (1971) in General Linguistics from the University of Rochester, New York, and also taught Linguistics there (1971-76). He joined the faculty of University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii (1976). He also served as the Chairman of South Asian Studies and became Professor in 1987, and also was Chairman of the Department of Hawaiian and Indo-Pacific Languages (1997–2000). 
Prof. Sharma is an internationally recognized scholar of Sanskrit, with expertise in Panini’s Sanskrit grammar, the Ashtadhyayi 5th century bce. He published a six-volume translation study of the Ashtadhyayi (1987–2003), and a five-volume study on the Kashikavritti of Vamana and Jayaditya (in print with D.K. Printworld, 2017).

Details of Books/Monographs

1 The Indian Linguistics Tradition and Panini Centre for Studies in Civilizations 2009
2 The World Outside on the World Inside Centre for Studies in Civilizations 2009
3 Sahron ka Sahar Banaras Vishva 2008
4 Samskara    
5 Vaidika Vangmaya ka Svarupa Vishva 2007
6 Vak, Sabda, Sabdatattva and Veda   2007
7 Sanskrit Studies Vol. I D.K. Printworld 2005
8 Sphotavada Centre for Studies of Civilizations 2006
9 Standardization of Sanskrit Grammar Centre for Studies of Civilizations 2006
10 The Ashtadhyayi of Panini, Vol. VI Munshiram Manoharlal 2003
11 Story of Ravana Visva-Viveka 2002
12 The Ashtadhyayi of Panini, Vol. I Munshiram Manoharlal 2002
13 The Ashtadhyayi of Panini, Vol. V Munshiram Manoharlal 2001
14 The Ashtadhyayi of Panini, Vol. IV Munshiram Manoharlal 1999
15 Panini, Katyayana and Patanjali Centre for Studies 1999
16 The Gayatri Mantra   1999
17 On Dharma and Karma   1999
18 Brahmanatva   1999
19 The Ashtadhyayi of Panini, Vol. IV Munshiram Manoharlal 1998
20 Women in Vedic Rituals   1998
21 Mahabharata mem adiparva ka amsavatara Vishva Viveka 1998
22 Ksama Karo Satyakama Ksama karo Jabala Vishva Viveka 1997
23 The Ashtadhyayi of Panini, Vol. III Munshiram Manoharlal 1995
24 The Ashtadhyayi of Panini, Vol. II Munshiram Manoharlal 1992
25 The Ashtadhyayi of Panini, Vol. I Munshiram Manoharlal 1987
26 Hindibhasha ki Rupasamracana Sahitya Sahakara 1985
27 Samakalana: Bhashasashtra ke Sutradhara National Publishing House 1984
28 Panini as a Variationist   1983
29 On the Notion of Grammar in Panini Indo-Pacifica 1981
30 An Introduction to Panini Indo-Iranian Journal 1979
31 Vyakarana-Mahabhashya Indo-Iranian Journal 1978
32 Panini Vyakaran me Prajanak Pravidhiya   1976
33 Word Derivation in Panini Folia Linguistica 1976
34 Referential Indices in Panini Indo-Iranian Journal 1975
35 Panduranga Damodara Gune Hindi Encyclopaedia 1966
36 Sapir, Edward Hindi Encyclopaedia 1966
37 Langue aur Parole Parishad Patrika 1965
38 Bhasiya manacirtro ka Itihas Parishad Patrika 1964
39 Pravidhik anuvad aur paribhasik sabdavali   1964
40 Paribhasika sabdavali   1964
41 Bharatiya bhasha sarvekshan aur George Grierson   1964
42 Hindi sarvanama Sammelan Patrika 1963
43 Bhojpuri Vishesano ka vibhaktiparak adhyayan Sammelan Patrika 1963
44 Bhaugolik Bhashavijnan Hindustani 1963
45 Dhvani Uccaran me svartantriyo ka yog Allahabad University Magazine 1963
46 Bhojpuri Sajnapado ka Bibhaktiparak Adhyayan Sammelan Patrika 1962
47 Bedhabji: ek nikat darshan AJ 1960
48 Unnis say athavan ka patra-patrika sahitya AJ 1959
49 Rahulji: ek sakshatkara Allahabad University Magazine 1959
50 Aj Chand Phir... AJ 1959
51 Shakuntala AJ 1959
52 Devar-bhabhi AJ 1959
53 Lakhansen Padmavati Katha AJ 1959
54 Prasad ki Saundarya Sadhana AJ 1959
55 Suni Ghati ka geet AJ 1959
56 Kanupriya AJ 1959
57 Sanket AJ 1959
58 Bapu ne kaha tha AJ 1959
59 Acarya Parashuram Caturvedi AJ 1959
60 Tin Kavitayen AJ 1959

 

D.K. Printworld

 

Sort By: